ВАЛМЕКС Е БЪЛГАРСКА ЧАСТНА, НЕЗАВИСИМА  КОМПАНИЯ, ВОДЕЩА В ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРИНГА В СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ФУНДИРАНЕ, ИЗВЕСТНА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАПРЕДНИЧАВИ ТЕХНИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ.

ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА Е СИНОНИМ НА НАЙ-ВИСОКИ СТАНДАРТИ.

ЧАСТНИЯТ, ДЪРЖАВНИЯТ, ОБЩИНСКИЯТ И СТРОИТЕЛНИЯТ СЕКТОР ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА КОМПАНИЯТА В ТЪРГОВСКИ, ОФИСНИ, ИНФРАСТРУКТУРНИ, ПРОМИШЛЕНИ, ЖИЛИЩНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ.

ОТЛИЧНАТА РЕПУТАЦИЯ НА ВАЛМЕКС Е ИЗГРАДЕНА НА ИНЖЕНЕРНОТО И ТЕХНИЧЕСКОТО НОУ-ХАУ, КАКТО И СТРЕМЕЖА КЪМ ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ.