ВАЛМЕКС В РАМКИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ДВА МАЩАБНИ ПРОЕКТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ В ЕВРОПА:

– „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЛАЖНА ЗОНА ОСТРОВ БЕЛЕНЕ”
– „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАЖНИ ЗОНИ КАЛИМОК – БРЪШЛЕН”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA