В ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИТЕ ВАЛМЕКС Е ИЗГРАДИЛ ИЛИ УЧАСТВАЛ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МНОГО ПСПВ И ПСОВ. ФИРМАТА ИМА МНОГОГОДИШЕН ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТОЗИ ТИП СЪОРЪЖЕНИЯ.

По-големи обекти, изпълнени от Валмекс през годините:

  • Строителство на ПСОВ на „ЮМИКОР МЕД“ АД, гр. Пирдоп
  • Реконструкция и модернизация на ПСОВ „София“, кв. Кубратово
  • Изграждане на пречиствателни съоръжения на депа за ТБО
  • Инсталация за обезводняване на шламовете в Кремиковци АД
  • Проектиране, реконструкция и модернизция на ПСПВ, реконструкция и
    подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, реконструкция и модернизация на
    съществуващи водохващания „Воден“ и „Усте“ в с. Мирково, общ. Мирково
  • Изграждане на довеждащ колектор и ГПСОВ, гр. Карлово

VIEWTY2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA