ВАЛМЕКС ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОРКРЕТ

И ПРЪСКАН БЕТОН.

ВАЛМЕКС ИЗПЪЛНЯВА ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЧРЕЗ:
– ТОРКРЕТИРАНЕ
– НАНАСЯНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ
– ИНЖЕКТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СМОЛИ
– ХИДРОИЗОЛИРАНЕ СЪС ЗАВАРЕНО ФОЛИО HDPE

 

 

ПО-ГОЛЕМИ ОБЕКТИ, изпълнени от Валмекс през годините:

  • торкретиране на високите носещи конструкции на виадуктите на автомагистрала Хемус
  • заздравяване чрез торкрет стените на Централни хали в гр. София
  • торкертните облицовки на ПСОВ „София“, кв. Кубратово
  • метростанция 11 – изпълнение на стоманоторкрет 3045м2
  • изпълнение на стоманоторкрет на редица обекти в цялата страна

000010646 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA