Валмекс ЕООД

кв. Гара Искър
ул.5004 №5
ЕИК:

Отговорно лице:

Авторски права: Всички текстове, изображения, графики, записи на тон, видео и анимация, както и аранжимента им са защитени с авторски права и други закони за защита на интелектуалната собственост. Не се разрешава копирането им с търговски цели или отдаването на трети лица, нито промяната им или употребата им на други интернет страници. Някои от интернет страниците съдържат изображения, предмет на авторски права в полза на тези, които са ги предоставили на разположение.

Гаранция: Информацията се предоставя от Валмекс ЕООД без всякакви уверения или гаранции, било то изрични или негласни. Изключват се освен това и всички негласни гаранции по отношение на продаваемост, пригодност за определени цели или ненарушаване на закони и патенти. Макар и да изхождаме от това, че предоставената от нас информация отговаря на истината, тя все пак може да съдържа грешки или неточности.

Марки: Там, където не е упоменато нещо друго, всички назовани на интернет страниците марки са защитени със закон марки на Валмекс ЕООД