ВАЛМЕКС стандартно изпълнява следните видове пилоти:

 • сондажно-изливни пилоти с обсаждане Ф 620, 800, 1000, 1200, 1500мм
 • сондажно-изливни пилоти без обсаждане Ф 250 – 600 мм
 • сондажно-изливни микро пилоти – всички диаметри
 • пилоти CFA Ф 600 мм

ВАЛМЕКС провежда следните видове изпитвания на пилоти:

 • на натоварване в работното поле – до 150% от работното натоварване
 • на натоварване извън работното поле – до 250% от работното натоварване
 • за интегритет

По-големи обекти, изпълнени от Валмекс през годините:

 • метростанция 10 и тунел „Драган Цанков“ – шлицови стени 5300м2, пилоти Ф600, изкоп по милански способ, екран от микропилоти под пиедритни галерии, нанасяне на пръскан бетон
 • метростанция 7 – изпълнение на изливни пилоти ф600, ф800, ф350 и преминаване под бул. Мария Луиза
 • разширение на метрото в гр. София  от км 12+763 до км 15+440,840 – подобект изграждане на конструкцията от км 12+995 до км 13+199 – изпълнение на 94 бр. сондажно-изливни пилоти Ф 800
 • бул. Панчо Владигеров, от бул. Връх Манчо до бул. Ломско шосе, изпълнение на стоително-монтажни работи; трети етап – изпълнение на шлицови стени, сондажно-изливни пилоти  Ф620 и стоманоторкрет
 • укрепване на свлачище в местност Св. Никола  –  сондажно-изливни пилоти  Ф 800, ремонт тръби на съществуваща дренажна система , хоризонтално сондирани дренажи, контролна мрежа
 • административен бизнес център и търговско представителство на Великобритания на ул. Московска №9, гр. София – пилотно фундиране
 • касов център на БНБ, подземен гараж, пилотно укрепване на изкопа със сондажно-изливни пилоти Ф440, торкрет
 • бул. Димитър Нестеров – пилотно укрепване 220 бр. – пътно съоръжение
 • укрепването на ляв Суходолски колектор – София
 • укрепване на свлачище Земляне – 27 бр.пилоти Ф 1000мм
 • укрепване на свлачище ляв скат язовир Огоста – 26 бр Ф 600 мм
 • укрепване на свлачище в кв. Бояна
 • укрепване на ул. Планинец, кв. Княжево, гр. София
 • укрепване на свлачище в местност Кабакум, к.к. Златни пясъци, гр. Варна
 • реконструкция на аварирала подпорна стена в кв. Филиповци, гр. София