ВАЛМЕКС В РАМКИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ДВА МАЩАБНИ ПРОЕКТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ В ЕВРОПА

  • „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЛАЖНА ЗОНА ОСТРОВ БЕЛЕНЕ”
  • „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАЖНИ ЗОНИ КАЛИМОК – БРЪШЛЕН”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA