По-големи обекти изпълнени от Валмекс през годините:

  • Магистрален водоснабдителен водопровод на гр. Хасково – ф 800 мм с помпени станции и сондажи
  • Канализация на с. Калояново и с. Дуванлий
  • Изграждане на канализационна мрежа с. Дъбене, общ.Карлово
  • Отвеждащ колектор и канализация – ромски квартал, зона Оряхово юг, общ.Оряхово
  • Изграждане на довеждащ колектор за ГПСОВ, гр. Оряхово
  • Реконструкции на вътрешни водопроводни мрежи на градовете Враца и Оряхово