Валмекс е една от малкото фирми в България, специализирани в хидротехническото строителство и фундиране.

Основните услуги, които предлагаме са всички видове пилоти, анкери, шлицови стени, торкрет, хидроизолации, сондажи. Изграждаме депа за отпадъци, пречиствателни станции за отпадни и питейни води, ВиК инфраструктури, различни еколгични проекти.