ВАЛМЕКС ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОРКРЕТ И ПРЪСКАН БЕТОН

ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЧРЕЗ:

  • ТОРКРЕТИРАНЕ
  • НАНАСЯНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ
  • ИНЖЕКТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СМОЛИ
  • ХИДРОИЗОЛИРАНЕ СЪС ЗАВАРЕНО ФОЛИО HDPE

По-големи обекти, изпълнени от Валмекс през годините:

  • торкретиране на високите носещи конструкции на виадуктите на автомагистрала Хемус
  • заздравяване чрез торкрет стените на Централни хали в гр. София
  • торкертните облицовки на ПСОВ „София“, кв. Кубратово
  • метростанция 11 – изпълнение на стоманоторкрет 3045м2
  • изпълнение на стоманоторкрет на редица обекти в цялата страна