В ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНИТЕ ВАЛМЕКС Е ИЗГРАДИЛ ИЛИ УЧАСТВАЛ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА МНОГО ПСПВ И ПСОВ. ФИРМАТА ИМА МНОГОГОДИШЕН ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТОЗИ ТИП СЪОРЪЖЕНИЯ.

По-големи обекти, изпълнени от Валмекс през годините:

  • Строителство на ПСОВ на „ЮМИКОР МЕД“ АД, гр. Пирдоп
  • Реконструкция и модернизация на ПСОВ „София“, кв. Кубратово
  • Изграждане на пречиствателни съоръжения на депа за ТБО
  • Инсталация за обезводняване на шламовете в Кремиковци АД
  • Проектиране, реконструкция и модернизция на ПСПВ, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, реконструкция и модернизация на съществуващи водохващания „Воден“ и „Усте“ в с. Мирково, общ. Мирково
  • Изграждане на довеждащ колектор и ГПСОВ, гр. Карлово