ВАЛМЕКС ИМА ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В СОНДАЖНИТЕ РАБОТИ

ТЕ НАЙ-ОБЩО ТЕ МОГАТ ДА СЕ ГРУПИРАТ В ТРИ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ:

 • ВОДОСНАБДИТЕЛНИ
 • ВОДОПОНИЗИТЕЛНИ
 • ГЕОЛОГО-ПРОУЧВАТЕЛНИ С ДЪЛБОЧИНИ НА СОНДИРАНЕ ДО 250 М.

ВАЛМЕКС ИЗПЪЛНЯВА  СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ:

 • ПРОТИВОФИЛТРАЦИОННИ
 • ЗАЗДРАВИТЕЛНИ
 • ЗАПЪЛНИТЕЛНИ

По-големи обекти, изпълнени от Валмекс през годините:

 • Ремонт на противофилтрационна завеса на язовирна стена „Карагьол“, язовирите „Огняново“, „Дяково“, „Огоста“, „Домлян“ и „Бели Лом“
 • Преизометрични и инклинометрични сондажи на обект „Пътно строителство“, бул. Димитър Нестеров
 • Напорни деривации и съоръжения на ВЕЦ „Белмекен“, ВЕЦ „Момина клисура“, ВЕЦ „Попина лъка“, ВЕЦ „Пасарел“, ВЕЦ „Каменица“, ВЕЦ „Стара Загора“
 • Ремонтно-възстановителни работи на язовир „Бели Искър“
 • Геолого-литоложки сондажи на обект „Реконструкция на ротонда – Централна гара“
 • Язовир „Огняново“ – корекция на река Лесновска
 • ВЕЦ „Пасарел“ – противофилтрационна завеса, маслосъбирателна шахта и изолации
 • Реконструкция на художествената галерия в гр. Варна
 • Язовир „Дяково“ – спиране на филтрацията на водовземния тунел (200м)
 • ПСОВ на ВЕЦ „Козлодуй“ – консолидационна циментация
 • Укрепване десен скат на река Владайска