ВАЛМЕКС Е БЪЛГАРСКА ЧАСТНА, НЕЗАВИСИМА  КОМПАНИЯ, ВОДЕЩА В ОБЛАСТТА НА ИНЖЕНЕРИНГА В СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО СТРОИТЕЛСТВО И ФУНДИРАНЕ, ИЗВЕСТНА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАПРЕДНИЧАВИ ТЕХНИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ.

Името на компанията е синоним на най-високи стандарти.

Частният, държавният, общинският и строителният сектор ползват услугите на компанията в търговски, офисни, инфраструктурни, промишлени, жилищни и екологични проекти.

Отличната репутация на Валмекс е изградена на инженерното и техническото ноу-хау, както и стремежа към иновации и развитие.