ВАЛМЕКС СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЯВА СЛЕДНИТЕ ШЛИЦОВИ СТЕНИ

 • КАМПАДИ С ШИРИНА 2500мм и ДЕБЕЛИНИ 400мм, 600мм и 800мм, ДЪЛБОЧИНА ДО 34м
 • КАМПАДИ С ШИРИНА 3000мм и ДЕБЕЛИНИ 600мм, 800мм и 1000мм, ДЪЛБОЧИНА ДО 34м
 • КАМПАДИ С ШИРИНА 2800мм и ДЕБЕЛИНИ 600мм и 800мм, ДЪЛБОЧИНА ДО 40м

По-големи обекти, изпълнени от Валмекс през годините:

 • метростаниця Обеля, I диаметър, II радиус
 • метростанция 8 – всички видове работи по изпълнение на шлицови стени, анкери, укрепване и хидроизолации
 • метростанция 10 и тунел „Драган Цанков“ – шлицови стени 5300м2, пилоти Ф600, изкоп по милански способ, екран от микропилоти под пиедритни галерии, нанасяне на пръскан бетон
 • метростанция 11 – изпълнение на шлицови стени с D = 0.60m – 8675 m2 и с D = 0.80m – 2188 m2 и стоманоторкрет 3045 м2
 • жп прелез на I радиус на метрото – шлицови стени
 • ПСОВ Кубратово, гр. София – шлицови стени и сондажно-изливни пилоти
 • „СОФИЯ МЕД“ АД – Изпълнение на дълбоко фундиране посредством изпълнението на шлицови стени и бетонови работи в леярен цех
 • „ЮНИОН БАНК“ АД – изпълнение на шлицови стени на административната сграда
 • търговски център на р. Марица, гр. Пловдив – изпълнение на шлицови стени и сондажно-изливни пилоти Ф600 и Ф800мм
 • уранови мини Елешница –  изпълнение на пластична шлицова стена за закриване на урановите мини
 • язовир Цанков камък –  изпълнение на бетонови и глинобетонови водозащитни шлицови стени по протежението на корекционния канал на р. Въча
 • „Софарма“, административно-търговски комплекс в кв. Дианабад, гр. София – шлицови стени, I етап анкерни шлицови стени за ограждане на котлована, II етап пилотни шлицови стени под фундаментни плочи
 • търговски център „Хермес парк“, подземна връзка между Младост I и м. „НПЗ ИЗТОК“, м. Къро, гр. София – шлиц D=600mm и анкери тип IBO